Генериране на SHA2 Хеш
bg[Sie finden unsere Datenschutzerklärung bg[hier].]

Нашата SHA2 генератор позволява да се кодират нормални струни на известните Hash-алгоритъм. Криптирането позволява заключение за оригиналния низ и не могат да бъдат обърнати. Входът ще се преобразува в комбинация от цифри и букви:
  • SHA-224 ще бъде 56 цифрено
  • SHA-256 ще бъде 64 цифрено
  • SHA-384 ще бъде 96 цифрено
  • SHA-512 ще бъде 128 цифрено
Тази комбинация е наречена "SHA2 Hash".