Какво е SHA2 Хеш?

Secure Hash Algorithm (SHA2)
bg[Sie finden unsere Datenschutzerklärung bg[hier].]

Secure Hash Algorithm 2 (SHA2) обхваща четирите Cryptologic хеш функции SHA-224, SHA-256, SHA-384 и SHA-512, които са стандартизирани, като приемник на Националния институт за стандарти и технологии (NIST) през 2001. NIST препоръчва да смените SHA1 хеш функции, които семейството SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512).